Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

Poder vincular os custos diarios ao Cliente#670

O

Saber quanto foi gasto por visita ao cliente, por exemplo: estacionamento, almoço, zona azul, etc

7 days ago